Vreun/ vreo
  • adjectiv nehotărât - cu sens de un/o oarecare, careva.
  •  pronume nehotărât - în forma vreunul, vreuna cu sensul de cineva, oarecine, oarecare.
  • cu valoare adverbială - cu sens de circa, aproximativ, aproape, cam.
Exemplu: Am ieșit în stradă și am observat vreo cinci oameni triști. Varianta corectă: vreo întîmplare, vreo pagină, vreun bărbat, vreun citat etc. Varianta incorectă: vre-un doctor, vre-o amintire, vre-o zece, vre-un cuvânt etc.