Utilizarea corectă a pronumelui relativ „care”

publicat acum 8 ani de
Utilizarea corectă a pronumelui relativ „care”

Pronumele relativ se folosește numai în frază și are rolul de a face legătura între o propoziție subordonată și regenta ei, având același rol ca și conjuncțiile subordonatoare.

Ex: Puternic este omul / care trece peste orice obstacol.

În această frază, cuvântul care înlocuiește substantivul omul și totodată stabilește o relație de subordonare între propoziția pe care o introduce în frază și cuvântul înlocuit din cealaltă propoziție: omul – care trece peste orice obstacol.

Pronumele relativ se deosebește însă de conjuncție prin faptul că el îndeplinește în propoziția pe care o introduce o anumită funcție sintactică, pe când conjuncția este doar un element introductiv al propoziției subordonate, neavând funcție sintactică. În exemplul dat mai sus, pronumele relativ are funcția de subiect.

Pronumele relativ are rol sintactic dublu:

  • element de relație subordonator;
  • parte de propoziție în subordonata atributivă.


Exemple:

1) Îl admiră pe omul

„care”:

  • element de relație subordonator
  • subiect simplu în propoziția atributivă


2) Cartea 1/ pe care mi-ai recomandat-o 2/ mi-a folosit.

„pe care”:

  • element de relație subordonator
  • complement direct


În construirea propozițiilor atributive introduse prin pronumele relativ care ținem seama de funcția sintactică a pronumelui relativ în propoziția pe care o introduce.

În cazul Nominativ, se folosește forma pronumelui relativ care îndeplinește funcția de subiect. Iată câteva exemple:

Persoana 1/ care vine 2/ este verișoara mea. Elevii 1/ care au învățat 2/ vor fi premiați. Oamenii 1/ care dăruiesc 2/ vor primi.


În cazul Acuzativ, când are funcția de complement direct, pronumele relativ care este însoțit obligatoriu de prepoziția pe și de forma neaccentuată a pronumelui personal. Exemple:

Cadoul 1/ pe care l-am primit 2/ era pe gustul meu. Creioanele 1/ pe care le-am cumpărat 2/ au fost colorate. Ziarul 1/ pe care l-am citit 2/ m-a impresionat.


La cazul Dativ, unde pronumele îndeplinește funcția de complement indirect, formele corecte sunt căruia, căreia, cărora, acestea fiind însoțite de forme neaccentuate ale pronumelui personal în același caz. Exemple:

Mama este o persoană 1/ căreia îi datorez mii de mulțumiri. Dan este un coleg 1/ căruia nu am ce să-i datorez. Băieții 1/ cărora le voi sprijini activitatea 2/ mă vor aprecia.


Pentru propoziția atributivă introdusă prin pronumele relativ care, în cazul Genitiv, se recomandă o atenție mărită, în ceea ce privește acordul pronumelui relativ şi al articolului posesiv. Pronumele relativ se acordă în gen și număr cu substantivul din propoziția regentă al cărui loc îl ține, iar articolul posesiv se acordă în gen și număr cu un alt substantiv aflat în propoziția atributivă. Exemplu:

Am vizionat o imagine 1/ al cărei colorit m-a impresionat.


Substantivul „o imagine” se acordă cu pronumele relativ cărei în gen feminin, număr singular, iar articolul posesiv al se acordă cu substantivul colorit în gen neutru, număr singular.

Am ales un crin 1/ ale cărui nuanțe mă încântă. Ioana a cumpărat rochia 1/ al cărei imprimeu i-a fost recomandat.
Bunicul a intrat într-o livadă 1/ ai cărei pomi l-au fermecat. Aceștia sunt câștigătorii 1/ ale căror medalii ne-au adus multă bucurie.


Pronumele relativ în cazul Genitiv poate fi însoțit de o prepoziție sau de o locuțiune prepozițională (deasupra, dedesubtul, înapoia, în jurul, în fața, contra, în afara etc.). Exemple:

Aș vrea să am un palat 1/ în jurul căruia să curgă apa cristalină. Îmi place valiza deasupra căreia se agață umbrela. Nu-mi plac situațiile 1/ din cauza cărora apar nemulțumiri. Turcii au fost dușmanii 1/ împotriva cărora ne-am dorit să luptăm din răsputeri.


Pronumele relativ poate fi precedat și de un substantiv care ține tot de propoziția atributivă. Ex:

La țară s-a construit o nouă casă 1/ de pe terasa căreia vom privi cerul. Am ales un tablou 1/ pe ramele căruia se observa arta. S-a preconizat o situație dificilă 1/ pentru rezolvarea căreia ne vom implica cu toții. Mi-a dăruit caietul 1/ pe coperta căruia avea un desen personal. S-au editat cărțile 1/ de pe paginile cărora voi afla noi informații. Am privit oamenii de pe chipurile cărora se citea fericirea.
Distribuie pe Facebook