“Share”, "A shareui”

“Share”,

“Share”,  "A shareui”

Auzim, din ce în ce mai des, varianta  „A share-ui”, în locul clasicei expresii „A da share”. Orice cuvânt, împrumutat dintr-o limbă straină, trece prin faze succesive de adaptare la sistemul morfo-funcțional al limbii gazdă. In cazul de față verbul “To share” din englezä copiază un alt anglicism, care s-a dovedit extrem de popular printre vorbitorii români , anume ”brand” de la care a derivat ulterior a brand-ui”  “În timp ce forma grafică nu prezintă provocări în ce priveşte asimilarea, la nivelul rostirii se înregistrează diverse variante: /brand/, /brend/ ori, copiind pronunția din engleză, /brænd/. Varianta cea mai prezentă în rostire rămâne /brend/, cu toate că nu este conservată la nivelul elementelor componente ale familii lexicale; acestea urmează forma grafică a termenului şi sunt guvernate, în procesul derivativ, de regulile fonetice specifice limbii române. Astfel, alternanța vocalică -a / -ă este întâlnită în cazul ataşării la rădăcină a clasificatorului derivativ -ui: /brăndui/, /brănduire/ etc.”

De remarcat că atât "A shareui”, cât si si a “bradui ” sunt formate prin derivare cu sufixul « ui » , un sufix vechi, neproductiv, recent revigorat în limba, prin împrumuturile amintite. Cele două forme au intrat în limba ca neonime, adică :  “…un semn lingvistic de acelaşi tip cu termenul, în sensul că este univoc, monoreferenţial, iar noţiunea pe care el o acoperă face parte dintr-un sistem de noţiuni. Acest ultim aspect distinge fundamental neonimul de neologism. Neonimul se caracterizează de asemenea prin faptul că îşi justifică propria creare: în toate cazurile el este creat pentru a răspunde unei necesităţi de comunicare” . Datorită caracterului lor strict specializat, neonimele, (cu unele excepţii), nu depăşesc graniţele vocabularului terminologic ultraspecializat dintr-o ramură determinată a ştiinţei sau tehnicii, fiind folosite numai în comunicarea scrisă sau orală dintre specialişti.“Bibliografie

 Ploae-Hanganu, Mariana, Terminologia şi limba comună. (Pentru o bază de date terminologice), în LR, XLI (1992), nr. 9, p. 479-490.

Resurse online

http://cis01.central.ucv.ro/litere/activ_st/articole_anale_lingvistica_2010_bis/gioroceanu_alina.pdf

http://www.litere.uvt.ro/litereold/vechi/documente_pdf/aticole/uniterm/uniterm1_2004/vnistor.pdf

https://www.google.ro/search?hl=ro&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1242&bih=557&q=share&oq=share&gs_l=img.1.0.0l9j0i30k1.9932.14979.0.19903.5.5.0.0

Cuvinte cheie:
Distribuie pe Facebook